ODUU _Dansaa

Birmajii Gadaa

#Belbeltuu

Milishoonni 200 ta’an ajajaa # WBO koonyaa

WOLLOO jaal # QEERRANSOOtti harka kennataniiru!

Injifannoon_kan_oromooti !

Published by saglaniluu26

.Irbuu Shinniggaa!👍👍👍❤️💚❤️: Qabsoo waggaa dheeraa Bishanitti dabaltus akka fedhe taatus bara sagal deemtus Ni bilisoomna nuti Ilmaan Oromoodha Galmi keenya fagoodha! Ulfaadhaa Ami(430) Kan bilisa nubaasu qawwee qofa akka tae arginee jirra. "Afaan isaan dhagahan afaan qawwee qofa nutis afaan isaan dhagahaniin dubbaachuudhaaf qophiidha" Ajajaa olaanaa WBO Jaal Marroo( Kumsaa Dirribaa Lammeessaa) Ittuma didii liqimsi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: